Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej w roku 2015 w dniach 25.02, 11.03, 25.02,  08.04, 22.04,  06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11,  02.12, 16.12  przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. (033) 49 61 432.

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

  1. JW 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko dowódcy kompani tel. 43 826 13 37;

  1. JW 2286 Opole poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko szefa sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w korpusie podoficerów na stanowisko samodzielny technik, starszy kancelista tel. 77 446 33 39;

  2. JW 6021 Warszawa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko kierownika ambulatorium tel. 22 684 80 08.

Informuję, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach w roku 2015 w dniach 18.02, 18.03, 22.04, 20.05, 17.06, 23.09, 21.10, 18.11, 02.12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. (32) 461 47 26.

Informuję, że 6 brygada powietrznodesantowa w Krakowie w roku 2015 w dniach 10.03, 14.04, 12.05, 09.06, 08.09, 13.10, 10.11,08 .12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 12 455 74 55.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu oficerów i podoficerów zawodowych w 1 ośrodku radioelektronicznym w Grójcu informuję, że  kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod nr tel. +48 666 24 85.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych  w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 18 listopada 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić: żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,).

Uwaga !!!

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 89 642-65-65