Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Informujemy, że  w 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w MIĘDZYRZECZU z dniem 04 maja 2015 r. rozpoczęła nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów, rekrutujących się z pośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C i CE”, elektromechanik, ślusarz, kowal).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  pod nr telefonu  261 674 265,  261 674 815, 261 674 239, 261 674 246.

Informujemy, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej  w dniu 15 kwietnia 2015 roku o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o specjalnościach pancernych w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 688 879

Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej w roku 2015 w dniach  22.04,  06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11,  02.12, 16.12  przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 123 432.

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

  1. JW 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko dowódcy kompani tel. 261 611 327;

  1. JW 2286 Opole poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko szefa sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w korpusie podoficerów na stanowisko samodzielny technik, starszy kancelista tel. 261 696 028;

  2. JW 6021 Warszawa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko kierownika ambulatorium tel. 261 847 681.

Informujemy, że  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych. Osoby zainteresowane pracą w 15 Brygadzie Zmechanizowanej prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Personalną. tel. 261 335 221, 261 335 255

UWAGA !

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie aktualnego zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału
w egzaminie z wychowania fizycznego.

Informuję, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach w roku 2015 w dniach  22.04, 20.05, 17.06, 23.09, 21.10, 18.11, 02.12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 111 726.

Informujemy, że 6 blog  w dniu 28 maja oraz 25 czerwca 2015 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

UWAGA !

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 134 265 oraz 261 134 466

Informuję, że 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie w roku 2015 w dniach 14.04, ,28.04, 12.05, 09.06, 23.06, 08.09, 13.10, 10.11, 08.12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 134 551

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu oficerów i podoficerów zawodowych w 1 ośrodku radioelektronicznym w Grójcu informuję, że  kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod nr tel. 261 513 485.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych  w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 18 listopada 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić: żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,).

Uwaga !!!

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 261 326 565