Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy
 
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

W związku z potrzebą ukompletowania wakatów na stanowiskach korpusu szeregowych w strukturach 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie informujemy, że kwalifikacje wstępne, odbędą się w 1 lipca br. o godz. 07.30.

Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki oraz korpusu osobowego łączności i informatyki.

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty,

 • książeczkę wojskową,

 • zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko żołnierze NSR),

 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • strój sportowy,

 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

UWAGA !

Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym zalecany jest kontakt telefoniczny z jednostką wojskową (tel. 261 337 132).

Informujemy, że  15 batalion saperów w Orzyszu w dniu 16 i 30 czerwca 2015 r. przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr telefonu 261 331 30.

UWAGA !

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie aktualnego zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego.

 

 Informujemy, że 1 Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej w dniu 30 czerwca, 07 lipca, 14 lipca 2015 roku o godz. 8.30 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • kategorię zdrowia A,

 • odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą (w przypadku służby przygotowawczej, nadany przydział kryzysowy oraz odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne),

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń na hali sportowej.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 812 108, 261 812 344, 261 812 109.

Informujemy, że  w 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w MIĘDZYRZECZU prowadzi nabór do zawodowej służby kontraktowej w korpusie szeregowych w każdy wtorek tygodnia o godz. 8.00

Jednostka wojskowa  poszukuje kandydatów, rekrutujących się z pośród żołnierzy rezerwy oraz Narodowych Sił Rezerwowych, praktycznie we wszystkich specjalnościach wojskowych (szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszelkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. „C i CE”, elektromechanik, ślusarz, kowal).

Kandydaci powinni posiadać :

- Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej (strój sportowy),

- Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej,

- Zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  pod nr telefonu  261 674 265,  261 674 815, 261 674 239, 261 674 246.

Informujemy, że 34 Brygada Kawalerii Pancernej  w dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 8.00 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, w grupie osobowej pancerno – zmechanizowanej, oraz w korpusie młodszych podoficerów, brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratowników medycznych (wymagania; stopień wojskowy rezerwy: kapral, starszy kapral, plutonowy; wykształcenie wyższe w zakresie ratownictwa medycznego). W zakresie podoficerów (sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej eksploatacja pojazdów gąsiennicowych oraz dowódczo - pancerna.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej.

 • odbyte ćwiczenia rotacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 688 924,

Informuję, że 18 batalion powietrznodesantowy w Bielsku Białej w roku 2015 w dniach  03.06, 17.06, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.11,  02.12, 16.12  przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 123 432.

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

 1. JW 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko dowódcy kompani tel. 261 611 327;

 1. JW 2286 Opole poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko szefa sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w korpusie podoficerów na stanowisko samodzielny technik, starszy kancelista tel. 261 696 028;

 2. JW 6021 Warszawa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko kierownika ambulatorium tel. 261 847 681.

Informuję, że 7 Batalion Kawalerii Powietrznej w dniu 03, 10, 17 lipca 2015 roku o godz. 8.30 przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

UWAGA !

Kandydaci powinni posiadać:

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej,

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową,

 • strój sportowy,

 • przybory piśmiennicze.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 167 714

Informujemy, że  15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych. Osoby zainteresowane pracą w 15 Brygadzie Zmechanizowanej prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Personalną. tel. 261 335 221, 261 335 255

UWAGA !

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie aktualnego zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału
w egzaminie z wychowania fizycznego.

 

Informuję, że 09, 16 czerwca o godz. 8 .00 odbędą się kolejne spotkania rekrutacyjne kandydatów na żołnierzy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Brygada poszukuje żołnierzy w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

Oferta skierowana jest do:

OFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: podporucznik, porucznik, kapitan. 

PODOFICERÓW

• rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych w stopniach: kapral, st. kapral, plutonowy, sierżant, st. sierżant, mł. chorąży;

• szeregowych po szkołach podoficerskich z pozytywnie zaliczonym egzaminem na podoficera z rezerwy lub służących w innych jednostkach wojskowych.

SZEREGOWYCH

• rezerwy którzy ukończyli zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze lub służbę przygotowawczą w ramach NSR i mają zaliczone ćwiczenia rotacyjne.

Rozmowy kwalifikacyjne połączone z egzaminem z wychowania fizycznego (obowiązujące normy z W-F określone w rozporządzeniu MON z dnia 12.02.2010 r. ( Dz.U.2013.1634) odbędą się: 09. czerwca (wtorek) i 16. czerwca (wtorek) o godz. 8.00 w jednostce przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie. Kandydaci powinni zabrać ze sobą: zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z W-F, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz strój sportowy. O kolejnych terminach rozmów kwalifikacyjnych informować będziemy na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Szczegółowych informacji nt. naboru udzielają: szef sekcji personalnej 9BBKPanc. mjr Radosław Głuchowski, tel. 261-315-006 i podoficer, specjalista chor. Grzegorz Postek, tel. 261-315 -273.

Informuję, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach w roku 2015 w dniach 17.06, 23.09, 21.10, 18.11, 02.12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 111 726.

Informujemy, że 6 blog  w dniu 28 maja oraz 25 czerwca 2015 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

UWAGA !

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 134 265 oraz 261 134 466

Informujemy, że 6 batalion dowodzenia  w dniach 09.06, 23.06, 02.09, 03.11.2015 roku przeprowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

UWAGA !

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 135 534 oraz 261 135 538.

 

Informuję, że 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie w roku 2015 w dniach 09.06, 23.06, 08.09, 13.10, 10.11, 08.12 o godz. 8:00 przeprowadzi kwalifikację dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerow, podoficerów i szeregowych. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod nr. tel. 261 134 551.

Do służby w w/w JW wymagana jest zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, a skierowanie każdego kandydata na kwalifikacje do JW należy poprzedzić telefonicznym ustaleniem z sekcją personalną JW, celem potwierdzenia aktualności i przeznaczenia wakatu.

 

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DANE KONTAKTOWE

6 batalion dowodzenia Kraków

5

9, 23

brak

brak

2

brak

3

brak

NSR

261135885

Służba zawodowa (szer.)

261135538

Służba zawodowa (of. pdf.)

261135534

16 batalion powietrzno desantowy Kraków

12

9, 23

brak

brak

8

13

10

8

NSR

261134551

Służba Zawodowa

261134602

6 batalion logistyczny Kraków

28

25

brak

brak

15

20

17

15

NSR

261134022

Służba zawodowa (szer.)

261134466

Służba zawodowa (of. pdf.)

261134265

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu oficerów i podoficerów zawodowych w 1 ośrodku radioelektronicznym w Grójcu informuję, że  kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod nr tel. 261 513 485.

W związku z potrzebą ukompletowania żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych  w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie informuję, że od dnia 18 listopada 2014 r. kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca.

Do kwalifikacji mogą przystąpić: żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej; żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (kandydat powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych,).

Uwaga !!!

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do przedmiotowej kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, przybory do pisania).

Szczegółowe informacje dla kandydatów można znaleźć na oficjalnej stronie 12 Brygady Zmechanizowanej

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 261 326 565