Strona Główna Strona Główna
Oferty pracy
Informuję, że Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku poszukuje kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w nw. specjalnościach:
  • Szef Sekcji „S” – STE: por./kpt. SW: 54B01 99Z99;
  • Inspektor Bezpieczeństwa Lotów – STE: por./kpt. SW: 22J07;
  • Zastępca Szefa Zespołu Medycznego – STE: por./kpt. SW: 40A01 40A05;
  • Starszy Technik Klucza Eksploatacji Urządzeń Radioelektron. – STE: PDF. ST.  SW: 22J24.
Osoby zainteresowane podpisaniem kontraktu w ww. jednostce wojskowej proszone są o kontakt bezpośrednio z Powietrzną Jednostką Ewakuacji Medycznej w Nowym Glinniku tel. 44 7397509.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:

Informuję, że w dniu 20.10.2014r. o godz. 9.00 w 9 Pułk Rozpoznawczym odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Wymagane dokumenty: aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego, książeczka wojskowa, inne dokumenty np. kontrakt NSR, opinia po ćwiczeniu NSR lub potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Informuję, że Dowództwo Garnizonu Warszawa i jednostek podległych poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa

  1. JW 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko dowódcy kompani (kontakt: tel. 611 - 525, tel. 611 -337);

  1. JW 2286 Opole poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko szefa sekcji bezpieczeństwa teleinformatycznego (kontakt: tel. 696 - 022, tel. 696 - 028);

  2. JW 6021 Warszawa poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów (por./kpt.) na stanowisko kierownika ambulatorium (kontakt: tel. 848 - 008, tel. 847 -454).


Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 89 642-65-65