Strona Główna Strona Główna
Oferty pracy


Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, w tym wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostkach można uzyskać na stronach internetowych:
Jednostka Wojskowa FORMOZA www.formoza.wp.mil.pl

Wszelkie informacje dotyczące zawodowej służby wojskowej można uzyskać w WKU w Ostródzie w pokoju nr 5 lub pod nr tel. 89 642-65-65